CONTACT

Voorzitter:
Evelien Jonker
Wijtze Brandsmaloane 11, Opeinde
0512-372875

Secretaris:
Diana Witveen
Middelbuorren 81, Opeinde
0512-520168

Penningmeester:
Maaike de Jong
Topaas 29, Drachten