LIDMAATSCHAP

Tarieven 2021/2022

 
 

Gymnastiek / Turnen

Contributie:
Gymnastiek is €11,- per maand.
Recreatief turnen €11,- per maand.
Selectie turnen is €16,50 per maand.
De contributie wordt één keer per halfjaar via automatische incasso geïnd, op rek.nr. NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.
Huur gympakje €10,- per jaar.
Bondscontributie €20,24 per jaar.
De huur van het gympakje en de bondscontributie worden 1x per jaar geïnd.

Dance Aerobics

Voor €45,- kun je een strippenkaart kopen voor 10 lessen.
Deze is te gebruiken binnen 15 weken na de startdatum van je lidmaatschap.
Na deze periode is de strippenkaart niet meer geldig.
Via de mail wordt de nota van €45,- verstuurd. Je dient het bedrag te storten op bankrekeningnummer NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.

Gymnastiek nieuwe stijl

Voor €35,- kun je een strippenkaart kopen voor 10 lessen.
Via de mail wordt de nota van €35,- verstuurd. Je dient het bedrag te storten op bankrekeningnummer NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.
Ook is er de mogelijkheid om een lidmaatschap af te sluiten, de kosten zijn €11,- per maand en wordt één keer per halfjaar via automatische incasso geïnd, op rek.nr. NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.

Free Running

Voor €45,- kun je een strippenkaart kopen voor 10 lessen.
Via de mail wordt de nota van €45,- verstuurd. Je dient het bedrag te storten op bankrekeningnummer NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.
Ook is er de mogelijkheid om een lidmaatschap af te sluiten, de kosten zijn €14,- per maand en wordt één keer per halfjaar via automatische incasso geïnd, op rek.nr. NL 91RABO0309099781 t.n.v. Toneo.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uitsluitend voor 31 mei (het lidmaatschap loopt dan door tot het einde van het seizoen (dus tot aan de zomervakantie)) of voor 31 december.
U kunt uw schriftelijke opzegging inleveren bij de secretaresse Diana Witveen, Middelbuorren 81 te Opeinde.
Tot de opzegdatum bent u verplicht uw contributie te voldoen. Alleen in bijzondere gevallen (verhuizing, ziekte) kan in onderling overleg van deze regel worden afgeweken.

Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen lopen gelijk met die van de basisscholen.

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden of u kunt een mail sturen naar toneo.nu@gmail.com.